Methode

De taalprogramma’s van de Taalkamer zijn een combinatie van algemene vaardigheden (spreekvaardigheid, grammatica, leerstrategieën) en vaktaal- en opleidingsgerichte communicatie. De aangeboden trajecten zijn Engels en Nederlands als Tweede Taal (NT2).

De werkwijze die wordt gehanteerd bij alle taaltrainingen is activerend (door middel van opdrachten binnen en buiten de les), faciliterend (door het aanbieden van leerstrategieën en hulpmiddelen om het autonome leerproces van de cursist te versterken) en praktijkgericht (door het lesmateriaal uit te zoeken op en aan te passen aan de beleving van de cursist).

Door onze jarenlange ervaring met het geven van taaltrainingen aan mensen en organisaties van zeer uiteenlopende aard, hebben wij een uitstekende snelheid ontwikkeld in het vaststellen en mede benoemen van de te behalen doelen en het ontwikkelen van een degelijk plan van aanpak.

In onze samenwerkingen met grote en kleine organisaties is het van belang om mee te denken, aanpassingsvermogen te hebben en de wil om samen het ultieme resultaat te verwezenlijken. Als dat betekent dat wij tussentijds nieuwe verzoeken, uitbreidingen, andere taken en andere doelen geboden krijgen, dan bewegen wij zoveel mogelijk mee.

Het belangrijkste oogmerk van onze lessen is enerzijds het direct verhogen van het taalniveau en anderzijds het aanreiken van de meest effectieve tools om in de toekomst op een prettige manier te kunnen blijven werken aan de taal. Wij doen dit in een directe en ongedwongen sfeer, omdat wij de ervaring hebben dat dit de beste leeromgeving creëert.