Zakelijk

De Taalkamer verzorgt doorlopend taalprogramma’s bij onderwijsinstellingen en organisaties, gebruikmakend van een methodologie die verder gaat dan wat men gewoonlijk maatwerk noemt. In nauwe samenwerking met de betrokken partijen helpen wij om de vraag en de mogelijke oplossing in precieze doelen uit te drukken. Wat willen we feitelijk dat de cursist zo meteen kan? En wat is daar effectief voor nodig?

Op die manier richten wij academische en bedrijfsmatige taalprogramma’s in die vak- of branchegericht zijn. Daaronder vallen ook docententrainingen, maatwerktrainingen voor management en directie, workshops en gerichte privétrainingen. Deze programma’s verzorgen wij voor klanten met zeer specifieke behoeften en buitengewoon diverse achtergronden.

Aan de hand van authentieke materialen uit de leer- of werkomgeving van de student (studieboeken, hand-outs, videomateriaal), lesbezoeken en interviews met management, docenten en stafmedewerkers, stellen wij een toegepast programma op dat uitermate effectief is. Onze trainingen worden doorgaans in-company verzorgd.