Visie

Leren kan een cadeau voor het leven zijn. De Taalkamer vindt dat iedereen dat verdient. Daarom probeert het barrières weg te nemen die leren in de weg staan door inclusiviteit te benadrukken en de mens centraal te stellen.

Daarmee staan wij uitgesproken positief tegenover diversiteit, gelijke behandeling in alle opzichten, een veilige werkomgeving en het in acht nemen van de menselijke waardigheid.

In onze visie is taalbeheersing geen op zichzelf staande kwaliteit, maar een essentieel en mooi instrument om je vak, je passie, je studie of je leven in een nieuw land ten volle te benutten. Wij mensen willen immers dat het verhaal van ons leven een goed verhaal is.

In de Taalkamer willen wij een atmosfeer van vooruitgang, samenwerking, kwaliteit en zelfontplooiing creëren. Wij begeleiden voortdurend mensen in hun professionele en persoonlijke groei.

Wij bieden onderwijs met passie, waar kwaliteit een hoofdrol speelt.

Visie