Particulier

Voor privélessen en kleinschalige groepstrainingen zit je goed bij De Taalkamer.

Om wat voor reden dan ook is je huidige taalniveau niet (meer) toereikend. Je kunt en wilt hier verandering in brengen en daarbij is het fijn om bevlogen en betrokken mensen om je heen te hebben die je daarbij kunnen helpen.

Om de beste resultaten te behalen, werken we altijd in een rustige setting waarbij je je volledig op de training kunt concentreren en waar iedereen zich veilig voelt. We maken gebruik van authentieke materialen uit de dagelijkse praktijk. In de lessen ligt de focus op het spreken en tijdens zelfstudie ga je actief aan de slag met schrijven, lezen en luisteren. Aan de hand van de fouten die je maakt, legt de docent de onderliggende theorie uit. Uitspraak, gespreksvaardigheden, zinsbouw en taal op de werkvloer/in de praktijk (hoe en waarom zegt een Nederlander dit precies?) worden elke les geoefend.

Prestatiedruk en faalangst kunnen in lichtere of zwaardere vorm een obstakel vormen in het spreken van de taal. In onze individuele trainingen werken we er actief naartoe om spreekangst te verminderen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Met al onze ervaring en inzet verwezenlijken wij een zeer snelle groei in de taalbeheersing.